Memorial Park

MP

Toen schrijfster Désanne van Brederode en ik begonnen na te denken over een nieuw requiem voor November Music, waren we het er al snel over eens dat we het anders wilden doen. Ons werk zou over de de doden en het sterven zelf moeten gaan. Désanne verwoordde dat mooi: “Het gaat me om soorten sterven — anoniem en in eenzaamheid, of in het dieptepunt van een depressie door eigen hand, of verdronken tijdens het vluchten, of dankbaar en bewust, na een lang leven, of vertwijfeld en woedend en bang, omdat iemand lijdt én nog zoveel plannen had.”

Terwijl de prachtige teksten van Désanne één voor één binnen kwamen, moest ik steeds meer denken aan Vergilius’ Aeneas. Hij beschrijft daarin hoe de hoofdpersoon de onderwereld in gaat: ‘Ibant obscuri sola sub nocte per umbram’ (‘Donker, onder eenzame nacht, gingen zij door de schaduw’). De schrijver schetst een prachtig beeld van zijn hiervoor- en namaals: een donker veld , bevolkt door al die dolende gestorven en nog niet geboren zielen. Een soort park bevolkt door herinneringen en beloftes. Zo kwam ik op de titel Memorial Park.

Uit de weelde van gedichten die Désanne schreef, koos ik zes teksten uit die ik op muziek zette. Voor de kenners: hoewel de gedichten de titels dragen van de delen uit de dodenmis, volg ik in Memorial Park niet helemaal de oorspronkelijke volgorde — en laat ik zelfs delen weg. Dat is een vrijheid die ik me permitteerde: de vorm van het requiem was slechts een leidraad voor ons werk.

De verschillende karakters van de gedichten en hun onderwerpen vonden hun weerslag in de muziek: Memorial Park is een werk van heftige contrasten, zowel in de karakters van de delen als in de bezetting — met een barok strijkorkest, een koor en een elektrisch trio kon ik het clair-obscur enorm versterken.

De zes gezongen delen en de drie instrumentale interludes zijn innig met elkaar verknoopt: thema’s, instrumentatie en karakters verwijzen naar elkaar, vervat in één grote cirkel. Aan het eind zijn we eigenlijk weer aan het begin beland — een ‘ewige Wiederkehr des Gleichen.’

Memorial Park, door Nederlands Kamerkoor, Holland Baroque en TEMKO olv Mathieu Romano: première 2 november in Theater aan de Parade, Den Bosch, tijdens November Music. Info en kaarten