Simeon ten Holt

Canto ostinato (6): vraaggesprek met Residentie Orkest

150129Fiumara8925

(Op de site van het Residentie Orkest)

Wat betekent Canto ostinato voor jou?


Echte minimal-componisten zijn in Nederland vreemd genoeg op de vingers van één hand te tellen. Simeon ten Holt is er een van, maar hij ontwikkelde wel een hoogstpersoonlijke, sensuele stijl binnen die stroming. Zijn pianowerk Canto Ostinato zou je kunnen zien als het In C (Terry Riley) van de Nederlandse muziek. Ik vind Canto een hoogtepunt in zijn oeuvre—een werk waarnaar ik steeds opnieuw kan luisteren en dat me altijd weer raakt.

Ik leerde Canto kennen toen ik bij Donemus werkte als muziekredacteur, in het begin van de jaren negentig. Canto was een van de eerste cd-boxen die ik (met een flinke medewerkerskorting) kocht. Ik heb die opname sindsdien veel beluisterd. Soms verdwijnt Canto jaren uit mijn leven, maar het komt altijd weer terug. Zoals dat met alle goede muziek gaat. Het was geweldig om deze orkestversie te maken van deze ‘Matthäus Passion’ van de hedendaagse Nederlandse muziek.

Kan je nog de eerste keer herinneren dat je het hoorde?


De eerste keer hoorde ik het werk op cd, in de eerste Donemus-opname. Maar de mooiste herinnering heb ik aan de uitvoering door Jeroen en Sandra van Veen, tijdens een festival in Gelderland. Het duo speelde Canto toen in een loods, tegen een ondergaande zon die de ruimte langzaam in een rood licht zette. Er waren geen stoelen, veel mensen zaten op de betonnen vloer. Ik weet nog dat ik vóór de eerste noten dacht ‘daar gaan we, ik zit hier de komende twee uur vast’. Maar dat gevoel verdween meteen toen Jeroen en Sandra begonnen. Twee uur voelden als tien minuten en ik moet al die tijd ruim boven de vloer hebben gezweefd. Zij zijn nog steeds mijn ideale uitvoerders van Canto. Bovendien heb ik veel aan de tips van Jeroen gehad bij het bewerken.

Hoe ga je als arrangeur te werk?


Canto bewerken voor orkest is meer dan arrangeren. Ik moest bepaalde keuzes maken die verder gingen dan het verdelen van de stemmen over de instrumenten van het orkest. De klank van de piano, het instrument waarvoor Canto ostinato is gecomponeerd, is als een zwart-witfoto. Een goede pianist kan kleuren suggereren zonder dat die daadwerkelijk te horen zijn. De piano speelt een spel met de verbeelding van de luisteraar. En van de speler.

De vier piano’s van Canto Ostinato klinken als een monochroom doek, als een colorfield painting van Mark Rothko of Ad Reinhardt. Uitgevoerd door piano’s ontstaat een homogene klank die, als je je ogen dichtdoet, evengoed uit één, twee, of tien instrumenten zou kunnen komen. De klanken versmelten tot één object, wentelend in de tijd.

Dat monochrome, homogene karakter van de oorspronkelijke versie wilde ik ook behouden in mijn orkestratie. Canto is geen compositie van plotselinge klank- of kleurwisselingen, noch van grote variatie in speeltechnieken of geprononceerde instrumentatieverschillen.

Het materiaal en zijn trage metamorfose in de tijd moeten centraal staan—teveel nadruk op instrumentatie leidt alleen maar af van die fluïde afwikkeling van de tijd, die altijd het onderwerp is—zoals ook de piano’s slechts voertuigen zijn van de vorm, het idee en het constante verlangen naar de horizon in Canto.

Een vertaling van de vier piano’s van Canto Ostinato naar orkest maken, is alsof je een tafeldiscussie gaat voeren met zestig man. Strijkt dat het idee van Canto tegen de haren of is het wel degelijk mogelijk?

Ik denk dat het kan, al wordt het een ander soort gesprek. Zoals je een groepsdiscussie moet voorzitten of in kleine groepen moet verdelen (wil je niet in chaos verzanden)—zo moest mijn orkestratie in banen worden geleid, in de geest van het stuk.

Het orkest is een enorme machine met zijn eigen wetten en gedrag. Voor dat apparaat heb ik een vertaling gemaakt van de instructies en vrijheden die Simeon ingebouwd heeft in de notatie. Zo heb ik het orkest in twee helften verdeeld, die voortdurend met elkaar in dialoog zijn—precies zoals de pianisten in het origineel. Zoals bij een literaire vertaling kun je niet alle nuances, woordspelingen en cultureel bepaalde betekenissen letterlijk omzetten. Maar bij een goede vertaling komt daar wat voor in de plaats, met behoud van de geest van het origineel.

Waarom moeten mensen deze versie komen beluisteren?


Het is alsof je Canto Ostinato ineens in kleur kunt horen. Ik kon lijnen en bewegingen hoorbaar maken die je nooit in de pianoversie zijn opgevallen. Ten Holt noemde zijn veelgebruikte bezetting van meerdere piano’s zijn ‘persoonlijke orkest’. En in een interview met Erik Voermans noemde Ten Holt zichzelf een romanticus, meer verwant met Schumann dan met Glass of Reich. Romanticus, Schumann, persoonlijk orkest: ik denk dat Canto vroeg om een orkestrale versie. Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat nog nooit iemand anders op dat idee is gekomen.

De luisteraar krijgt een Canto die verzadigd is van kleur, uitgevoerd met de gebaren zoals alleen een symfonieorkest die kan maken. Deze orkestversie gaat je bij uitstek het gevoel geven dat je deel uitmaakt van de muziek. Als Canto voor orkest een film was, zou ik zeggen ‘als je het boek mooi vindt, kom dan zeker naar de bioscoop.’

Kende je het Residentie Orkest al?


Natuurlijk! Tot een paar jaar geleden schreef ik als recensent voor Trouw zo nu en dan over het Residentie Orkest. En, belangrijker, ik volg het orkest al sinds chef-dirigent Hans Vonk in de jaren tachtig. Ik heb geweldige concerten gehoord door het Residentie Orkest, veel nieuwe muziek ook, en ik heb een heleboel albums met schitterende opnamen. Vonk, Svetlanov en Van Zweden hebben prachtig werk gedaan met de musici. En ik vind het heel goed dat het orkest een belangrijke rol speelt in Dag in de Branding. Roland Kieft heeft het Residentie Orkest de afgelopen tijd een eigen gezicht gegeven, met een belangrijke rol voor de hedendaagse muziek—tegen de stroom in, zou ik bijna zeggen.

Ik denk dat het orkest met zulke eigenzinnige en prikkelende programmering een interessante speler blijft in het Nederlandse orkestlandschap. Het bewijst dat orkestmuziek bepaald geen museum is, maar een springlevende vorm die nog altijd tot de verbeelding spreekt van componisten en luisteraars.

Mijn orkestbewerking van Canto ostinato in opdracht van het Residentie Orkest is klaar. Première op 13, 14, 15 mei 2016 in Rotterdam, Den Haag en Zwolle. Op deze plek deed ik regelmatig verslag van mijn werkproces. En schreef ik over alles wat me opviel in Canto.


Canto ostinato (5): liever Schumann dan Glass

melodie

Einstein on the Beach vond ik destijds fantastisch. Maar Canto is toch qua concept, qua structuur en uitdrukking totaal anders. Riley, Glass en Reich zijn typische Amerikanen. Dan voel ik me liever verwant aan Schumann, eerlijk gezegd.


Natuurlijk ben ik een romanticus! Dat is iedereen toch? Door al die herhalingen wordt het veel Mondriaan-achtiger dan ik misschien heb bedoeld.Simeon ten Holt


Mijn orkestratie van Canto ostinato is klaar. Het materiaal is intussen naar het orkest gestuurd en het wachten is op de eerste repetities. Bij het werken aan de partituur stuitte ik op veel vragen, niet in de laatste plaats omdat de rotondemuziek van Ten Holt vaak haaks stond op de kruispuntmuziek die een orkest op de lessenaar verwacht (zie een vorig blog over dit onderwerp).

Al orkestrerend vroeg ik me steeds meer af of een luisteraar zou kunnen horen of de vorm van tevoren is vastgelegd, of dat die ontstaat tijdens het spelen. Dat laatste is wat Ten Holt van een uitvoerder van Canto vraagt.

Door de speler ruimte te geven voor zelfstandige keuzes met betrekking tot het aantal herhalingen, de dynamiek en de speelwijze, geeft Ten Holt een deel van zijn werk als componist uit handen. Hij verplicht de spelers om het over die aspecten met elkaar eens te worden.

Maar het is de speler die de notentekst (en het voorwoord) uiteindelijk moet interpreteren: de partituur biedt uitdrukkelijk ruimte voor romantische, mysterieuze, zakelijke of minimalistische interpretaties—en alle mogelijke andere varianten. En tussen de dertig minuten en drie uur muziek. Als de componist het niet eens is met die interpretatie, had hij dat moeten voorkomen in zijn partituur. Het notenschrift kent talloze imperatieven.

Het is aan de speler op welke manier hij de vrijheid van Canto vormgeeft. Als hij met zijn ensemble een jaar lang met het stuk bezig wil zijn om het helemaal te leren kennen en om een bewustzijnsproces te voltooien, dan is dat aan hem. Maar als hij besluit om via afspraken vooraf het aantal herhalingen, de dynamiek en de speelwijze vast te leggen voor alle komende uitvoeringen, dan biedt de partituur hem daar ook gelegenheid toe.

Ervaring leert dat de meeste spelers Canto al snel in een min of meer gefixeerde vorm consolideren. En ook: hoe vertaal je die vrijheid naar een solo-uitvoering, door één pianist, harpist of organist?

Dan de toehoorder: is het onderwerp van Canto voor de luisteraar wel die vrijheid? Een kunstwerk is geen essay, onderbouwd met feiten en geschraagd door voetnoten. Het laat ruimte voor interpretatie, voor een esthetische ervaring. En die is voor iedereen anders. Ik denk dat Canto voor veel fans een romantisch werk is, met de melodie als hoogtepunt.

Het orkest is een enorme machine met zijn eigen wetten en gedrag. Voor dat apparaat heb ik een vertaling gemaakt van de instructies en vrijheden die Simeon ingebouwd heeft in de notatie. Zoals bij een literaire vertaling kun je niet alle nuances, woordspelingen en cultureel bepaalde betekenissen letterlijk omzetten. Maar bij een goede vertaling komt daar wat voor in de plaats, met behoud van de geest van het origineel.

Mijn orkestbewerking van Canto ostinato in opdracht van het Residentie Orkest is klaar. Première op 13, 14, 15 mei 2016 in Rotterdam, Den Haag en Zwolle. Op deze plek deed ik regelmatig verslag van mijn werkproces. En schreef ik over alles wat me opviel in Canto.

De citaten van Simeon ten Holt komen uit het boek Van Andriessen tot Zappa, van Erik Voermans. Een prachtige verzameling interviews met hedendaagse componisten. Het boek is te bestellen bij Deuss Music.


Canto ostinato (4): kleur

kunstrecensie-mark-rothko---gemeentemuseum-haag

Melancholieke, nostalgische muziek. Het is de nostalgie van het vreemdelingschap. Heimwee naar een utopie misschien. Naar het land van de beminden. Naar de wereld waar de mensen geen roofdieren voor elkaar zijnSimeon ten Holt


De klank van de piano, het instrument waarvoor Canto ostinato is gecomponeerd, is als een zwart-witfoto. Een goede pianist kan kleuren suggereren zonder dat die daadwerkelijk te horen zijn. De piano speelt een spel met de verbeelding van de luisteraar. En van de speler.

De vier piano's van Canto ostinato klinken als een monochroom doek, als een colorfield painting van Mark Rothko of Ad Reinhardt. Uitgevoerd door piano's ontstaat een homogene klank die, als je je ogen dichtdoet, evengoed uit één, twee, of tien instrumenten zou kunnen komen. De klanken versmelten tot één object, wentelend in de tijd.

Dat monochrome, homogene karakter van de oorspronkelijke versie wilde ik ook behouden in mijn orkestratie. Canto is geen compositie van plotselinge klank- of kleurwisselingen, noch van grote variatie in speeltechnieken of geprononceerde instrumentatieverschillen.

Het materiaal en zijn trage metamorfose in de tijd moeten centraal staan—teveel nadruk op instrumentatie leidt alleen maar af van die fluïde afwikkeling van de tijd, die altijd het onderwerp is—zoals ook de piano's slechts voertuigen zijn van de vorm, het idee en het constante verlangen naar de horizon in Canto.

In Perpetuum—de werktitel van de eerste versie van Canto ostinato—verdeelt Ten Holt in ‘plateaus’. Ieder plateau is een nieuwe toestand van het materiaal in de voortdurende metamorfose van de muziek. In Canto laat de componist die bakens weg en blijven alleen de sectienummers over.

In de geest van Ten Holt heb ik in mijn orkestratie de plateaus uit Perpetuum als leidraad genomen voor wisselingen in instrumentatie en dynamiek. De strijkers vormen daarbij de basisklank, het fond. Om de klank te laten groeien en verkleuren, zowel in volume als in boventonen, worden ze vergezeld door de houtblazers. En—spaarzaam—door de koperblazers.

Met slagwerk (ik gebruik alleen melodisch slagwerk) ben ik voorzichtig: het verwijst te veel naar de piano's in het origineel. En ik wil juist een vertaling maken—het moet klinken alsof Canto voor orkest werd geschreven.

Ik maak op dit moment een orkestbewerking van Canto ostinato, in opdracht van het Residentie Orkest. Première op 13 en 14 mei 2016 in Rotterdam en Den Haag. Op deze plek doe ik regelmatig verslag van mijn werkproces. En schrijf ik over alles wat me opvalt in Canto.


Canto ostinato (3): rotonde- versus kruispuntmuziek

335737062-victoria-grosser-stern-grosser-tiergarten-golden-else

Mijn pianowerken, met name die voor vier vleugels, zijn enorm orkestraal. De piano's vormen een orkest, zoals dat verder niet bestaat.Simeon ten Holt


Simeon ten Holt: “Mijn stukken, vooral de latere stukken, de avondvullende pianostukken, zijn ‘work in progress’. Het is iets wat nooit klaar is maar door de uitvoerenden tot iets wordt gemaakt, tot iets wordt uitgekristalliseerd. Het stuk staat er wel en de noten staan er ook wel en je moet je aan de tekst houden, maar je kunt er zelf iets mee doen.

“Het is net als de vrijheid van de mensen, die bestaat uit een verschil: Je hebt een rotondemuziek, mijn muziek is rotonde, maar je hebt ook een kruispuntmuziek. Een kruispuntmuziek met de stoplichten, daar staat een dirigent voor en iedereen speelt zijn nootjes en ziet wat die dirigent dirigeert, zoals op een kruispunt met stoplichten.

“Bij een rotonde is er niet meer een dirigent die ervoor staat, maar dan moet je allemaal op elkaar letten, dan is er een andere regel dan links gaat voor, je moet heel goed op de ander letten, want anders bots je, je moet wachten op die ander die voorrang heeft.

“En dat is met een kruispunt niet, daar sta je stil, ook als er geen verkeer is wat op de dwarsweg ligt, dan moet je gewoon stoppen. En dat is dus een beetje serviel en die serviliteit, die is weg bij mijn muziek. Daar staat ook geen dirigent voor. Dat zijn allemaal mensen die allemaal evenzeer chef zijn. Iedereen is even belangrijk, en dat is het wezenlijke, een sociaal besef een sociaal verschil. Begrijp je, dat is wel degelijk heel wezenlijk.”

Een vertaling van de vier piano’s van Canto ostinato naar orkest maken, is alsof je een tafeldiscussie gaat voeren met zestig man.

Strijkt dat het idee van Canto tegen de haren of is het wel degelijk mogelijk? Ik denk dat het kan, al wordt het een ander soort gesprek. Zoals je een groepsdiscussie moet voorzitten of in kleine groepen moet verdelen (wil je niet in chaos verzanden)—zo moet een orkestratie, met behoud van alle keuzes voor de speler, in banen worden geleid.

Wat me voor ogen staat is dat de beslissingen worden genomen in kleinere of grotere subgroepen binnen het orkest, met een dirigent als discussieleider. Hij houdt het overzicht en neemt macrobeslissingen. Maar hij stuurt altijd op basis van wat hij hoort in het orkest. In de eerste plaats zijn het namelijk de musici die de beslissingen nemen: in de orkestratie laat ik bepaalde beslissingen aan grotere of kleinere groepen musici over, of aan het hele orkest.

Op die manier wil ik het idee van rotondemuziek ook in mijn versie voor orkest behouden.

Ik maak op dit moment een orkestbewerking van Canto ostinato, in opdracht van het Residentie Orkest. Première op 13 en 14 mei 2016 in Rotterdam en Den Haag. Op deze plek doe ik regelmatig verslag van mijn werkproces. En schrijf ik over alles wat me opvalt in Canto.


Canto ostinato (2): gecontroleerd anarchisme

canto_ostinato_32a-35

Het gaat mij om een sociaal proces. De mens heeft een onvermogen tot communiceren en door zoveel open te laten dwing ik de spelers tot overleg. De momentgebonden interactie bepaalt de uiteindelijke vorm van het stuk. Ik ben slechts een regisseur op afstand: ik lever enkel de bouwstenen. Simeon ten Holt


In Canto ostinato beslissen de spelers zelf of ze bepaalde secties willen herhalen—en hoeveel keer ze die willen herhalen. Andere secties zijn bedoeld als brug en mogen maar één keer worden gespeeld.

Als musicus beslis je met elkaar en op het moment zelf wanneer je naar een volgende sectie gaat. Maar ook de speelmanier (staccato, marcato, legato), de dynamiek (piano, mezzoforte, forte) en zelfs de keuze van motieven en hun alternatieven worden door de spelers bepaald.

Ter plekke dus. Dat betekent goed luisteren naar elkaar en al spelend tot overeenkomsten komen. Alsof je met elkaar in gesprek bent.

Zo klinkt Canto steeds weer anders: niet alleen lopen de tijdsduren van diverse uitvoeringen enorm uiteen—ook in de vorm gedraagt het werk zich als een soort harmonica in de tijd. Het stuk is een blokkendoos: de uitvoerenden bepalen tijdens het spelen wanneer ze overgaan naar een volgende sectie, of wanneer ze die herhalen.

Dat is helemaal in de geest van de minimal music: musiceren alsof je in een band speelt. Niemand is de baas, beslissingen worden gezamenlijk genomen—een gecontroleerd anarchisme dat bij uitstek past bij kleine groepen.

Omdat de vrijheid in het DNA van Canto zit, wil ik die ook vertalen naar mijn versie voor orkest. Zo wil ik dat secties en subgroepen zelf beslissingen nemen—binnen de oevers van wat mogelijk is met zo'n grote groep. Daar schrijf ik een volgende keer meer over.

Die keuzevrijheid betekent bij Ten Holt geen ‘anything goes’. Ten Holt ergerde zich aan uitvoeringen die de geest van het werk niet respecteerden: “Zo zelfs dat ik bepaalde interpretaties niet meer als mijn stuk beschouwde. Ik werd bijvoorbeeld wel boos toen ze van de melodiepassage een soort fuga gingen maken. Stilwiderlich noem je dat in het Duits, het hoort niet in de stijl thuis. Net alsof je middeleeuwse muziek met Mozart combineert. En dan is er ook een uitvoering op cd waarop maar de helft van Canto ostinato wordt gespeeld, met voor de smulpapen aan het slot nog even die melodiepassage. Dat vind ik degoutant, teveel op de verkoop gericht.”

Ik maak op dit moment een orkestbewerking van Canto ostinato, in opdracht van het Residentie Orkest. Première op 13 en 14 mei 2016 in Rotterdam en Den Haag. Op deze plek doe ik regelmatig verslag van mijn werkproces. En schrijf ik over alles wat me opvalt in Canto.


Canto ostinato (1): de sensualiteit van het leven

Simeon

Een werk schrijft als het ware zichzelf. Net als een roman, waarin de personages een eigen leven leiden. Een compositie zit helemaal in mijn handen, voor ik hem opschrijf. Mijn handen grijpen wat mijn hoofd niet grijpen kan. Simeon ten Holt


Echte minimal-componisten zijn in Nederland vreemd genoeg op de vingers van één hand te tellen. Simeon ten Holt (1923-2012) is er een van, maar hij ontwikkelde wel een hoogstpersoonlijke, sensuele stijl binnen die stroming. Zijn pianowerk Canto ostinato zou je kunnen zien als het In C (Terry Riley) van de Nederlandse muziek.

Je kunt je bijna niet voorstellen dat de componist van Canto ostinato ooit begon als serialist, totdat hij genoeg kreeg van het componeren met zijn hoofd. Hij wilde zijn vingers weer laten zoeken naar tonen en kroop achter de piano.

In een interview vertelde hij ooit over deze periode: “Het positivisme en het structuralisme in de muziek hebben ravages aangericht. Ik zat gevangen in het dictaat van het schema. Het dictaat was weliswaar de neerslag van mijn innerlijk, maar ik zat als een ambtenaar mijn nootjes te noteren."

"Dat vond ik de vriesnacht, de nacht waarin de tonaliteit absoluut zoek was. Ik was een dor blad geworden. De verschraling was zo groot en de ontkenning van de stroom van het bloed en de hartenklop zo absoluut, dat ik het niet langer meer uithield en weer achter de piano kroop, en zo begon Canto te ontstaan."

"Het is de geschiedenis van mijn eigen lichaam. Zo moet je dat beschouwen: alles slibde dicht en aan de piano ging mijn bloed weer stromen. De sensualiteit van het leven ging weer meedoen.”

Zoals Rileys In C gaat Ten Holts magnum opus voor toetsinstrumenten over het “herstel van de tonaliteit na de tonaliteit”, aldus de componist. En over interactie: met de vorm die ter plekke ontstaat door het aantal herhalingen en het wel of niet spelen van motieven; met de tijd die de spelers moeten nemen om naar elkaar toe te groeien.

En net zoals zijn Amerikaanse evenknie geldt voor Canto dat geen ander Nederlands naoorlogs werk zo vaak wordt uitgevoerd en steeds opnieuw zo'n diepe indruk maakt.

Ik maak op dit moment een orkestbewerking van Canto ostinato, in opdracht van het Residentie Orkest. Première op 13 en 14 mei 2016 in Rotterdam en Den Haag. Op deze plek doe ik regelmatig verslag van mijn werkproces. En schrijf ik over alles wat me opvalt in Canto.